Inhoudsopgave

Focus en resultaatgerichtheid

Onderzoek en innovatie

Continue verbeteren

Perspectieven op onze woonzorg

Instroom woonzorg

Inclusie en participatie

Leren van corona

Bronnen en colofon

Gezondheidscentrum

Binden en boeien

Epilepsiewoonzorg in cijfers

Contact

Trots op uitzonderlijk betrokken medewerkers

Wie had rond de zomer van 2021 gedacht dat we na een intensief ‘coronajaar’ nog zo’n jaar zouden meemaken? In het eerste coronajaar zette het beruchte virus onze wereld en die van onze cliënten als het ware ‘op zijn kop’. Doordat we in het eerste coronajaar telkens weer snel schakelden om adequaat in te spelen op de ontwikkeling van het coronavirus, raakten we in het tweede jaar zelfs een beetje gewend aan het omgaan hiermee. Maar dat betekent niet dat het coronavirus geen enorme wissel op onze cliënten en medewerkers heeft getrokken. Toch hebben we de zorg voor onze cliënten altijd kunnen continueren.

Sterker nog: onze medewerkers hebben ook nog voortdurend hun beste beentje voorgezet om te werken aan verbetering en innovatie. Verder bogen ze zich over leerpunten uit de coronaperiode. Zo wisten ze iets positiefs te halen uit een moeilijke tijd. Ik ben trots op onze medewerkers die de Kempenhaeghe-kernwaarde ‘uitzonderlijk betrokken’ hiermee werkelijk waarmaken. In dit magazine komt een aantal van hen aan het woord. Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van hun niet-aflatende inzet voor onze cliënten en hun inspirerende bijdragen aan onze organisatie. Ik dank hen hiervoor en vertrouw erop dat we samen nog verder groeien in onze ontwikkeling nu we weer zonder coronabeperkingen met elkaar perspectieven kunnen uitwisselen.

We wensen u veel leesplezier. Heeze, mei 2022, drs. Nico Geurts, voorzitter raad van bestuur a.i. Kempenhaeghe