“Inhoudelijk en organisatorisch kwaliteit

van de zorg verbeteren”

In het gezondheidscentrum werken drie doktersassistentes, twee verpleegkundig specialisten, twee artsen verstandelijk gehandicapten en twee huisartsen. Verder is er een pool van zeven huisartsen die avond-, nacht- en weekenddiensten doen. Als onderdeel van de taakherschikking hebben de AVG’s de coördinerende taken voor de epilepsiezorg voor volwassen cliënten met een verstandelijke beperking overgenomen van de neuroloog.

In 2021 zijn er flinke stappen gezet om de organisatie van het gezondheidscentrum van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg te stroomlijnen. Zo kunnen de professionals effectiever en efficiënter ingezet worden. Medisch hoofd en Arts Verstandelijk Gehandicapten Francesca Snoeijen stelt dat het bieden van de juiste zorg, op de juiste plek en op het juiste moment centraal staat in de aanpassingen van de organisatie. “In het gezondheidscentrum staan verschillende professionals met hun eigen expertises klaar voor onze cliënten met uiteenlopende zorgvragen. Om verschillende redenen - onder meer de krapte op de arbeidsmarkt en corona - hadden we in de afgelopen tijd te maken met veel wisselingen van professionals. Sinds de zomer van 2021 is er een meer stabiel medisch team. We hebben verwachtingen uitgesproken en bekeken hoe we onze rollen zodanig kunnen vervullen dat iedereen er beter van wordt.” Het gezondheidscentrum biedt maatwerk gebaseerd op inhoudelijke afwegingen. Als een begeleider of cliënt belt, krijgt hij niet meer zoals voorheen een medisch secretaresse aan de lijn, maar een doktersassistent. Afhankelijk van de vraag schakelt de doktersassistent een professional in. Dat hoeft niet ‘standaard’ een arts te zijn. “Door ‘een bredere kijk en aanpak’ op diverse fronten verbetert de zorg en zijn er ook kansen voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Doktersassistentes en verpleegkundig specialisten - nieuw sinds 2019 - hebben nu een uitgebreider takenpakket. Gezamenlijk werken we aan de continuïteit en de inhoud van de medische zorg.”

Vernieuwing gezondheidscentrum

“Als huisarts is het hier fijn werken”

Aangename kennismaking: de verpleegkundig specialist

Doktersassistente als spil