2021: Focus en resultaatgerichtheid

Terugkijkend op het jaar 2021 – zijn eerste jaar als directeur van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg – ziet Antwan van Ooijen een jaar waarin vele mogelijkheden en kansen zijn benut. “We begonnen en eindigden met corona. Dat had een enorme impact op de organisatie. Maar we hebben ook veel geleerd en zijn dat geleerde in de praktijk gaan brengen.” Het jaar begon met een lockdown en een avondklok. Dankzij de corona-vaccinaties waren er relatief weinig besmettingen onder de bewoners. “We hebben in 2020 gemerkt dat leven in een ‘bubbel’ niet ideaal is. We zijn anders naar dagbesteding gaan kijken. Dat heeft geresulteerd in dagbesteding 2.0, waarmee we in november van start zijn gegaan”, vertelt Antwan. “Nu kijken we nog veel meer dan voorheen naar de individuele behoeften van de bewoners. En toen in het najaar corona opnieuw de kop opstak, kozen we ervoor om de bewoners goed te monitoren maar vooral niet terug te gaan naar bubbels. Op een kleine corona-uitbraak na is dat goed verlopen.” Duizenden bloemetjes De beleidscyclus van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg was een punt van aandacht. “Wat opviel, is dat we heel goed zijn in ‘alles willen doen’. Medewerkers willen duizenden bloemetjes laten bloeien. In de praktijk werkt dat helaas niet zo.” Om meer inzicht en overzicht te krijgen definieerde Antwan samen met clustermanagers en regiebehandelaren aandachtsgebieden. Gedefinieerd zijn ‘personeel- en teamzaken’, ‘planning en productie’, ‘participatie’, ‘onderzoek en innovatie’, ‘kwaliteit en veiligheid’ en ‘voorzieningen’. “Vervolgens hebben we prioriteiten gesteld. Aan welke zaken moeten we de meeste aandacht aan besteden? De arbeidsmarkt hebben we de hoogste prioriteit gegeven, gevolgd door de in- en doorstroom van bewoners.” Kortcyclisch werken Het beleid van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is nu vastgelegd in een tweejarenplan. Antwan: “We hebben besloten om daarbinnen kortcyclisch te gaan werken. We kijken twee jaar vooruit en voeren onze plannen uit in zes cycli van vier maanden. Dat doen we volgens het plan-do-check-action principe, waarbij we kunnen bijsturen als dat nodig is. Daardoor zijn we meer gefocust en resultaatgericht.” Trainee clustermanagers Binnen het beleid is veel aandacht voor medewerkers. Antwan: “Medewerkers moeten lekker in hun vel zitten. Dan presteren ze optimaal. Je wilt weten waar ze blij van worden, waar hun passie zit en wat hun ambities zijn. We hebben het ze gevraagd. Dat resulteerde in verschuivingen.” Medewerkers met de ambitie hiervoor kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan een tweejarig ontwikkeltraject voor een potentieel toekomstige positie als clustermanager. Ze kunnen een management- of bedrijfskundestudie volgen en worden begeleid. In 2021 zijn er vier trainees begonnen. Antwan is blij met de ontwikkelingen: “We werken er naar toe onze medewerkers meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te geven. Zo kunnen ze elkaar vervangen en zijn ze breder inzetbaar. Ik ben blij met het enthousiasme waarmee iedereen dit heeft opgepakt. Want uiteindelijk profiteren niet alleen wij als professionals, maar ook bewoners en mantelzorgers hiervan.”

Trainee clustermanager Debbie Vliegenberg:

“Blij met de kans”

Debbie Vliegenberg startte in november 2021 als trainee clustermanager op de buitenhuizen in Oosterhout, Heeze en Leende. “Ik werk sinds 2012 als persoonlijk begeleider bij Kempenhaeghe. Na een paar jaar werd ik senior begeleider. Ik wil graag in beweging blijven en ben blij met de kans om als trainee clustermanager aan de slag te gaan.” Als trainee clustermanager is het Debbie’s taak om een fijne werkomgeving te creëren waarin de teams zich gezien en gehoord voelen. Debbie heeft een begeleider en een mentor die haar bijstaan en adviseren. “In het traject, dat twee jaar duurt, is ruimte voor opleiding. Ik heb al kennisgemaakt met de hbo-opleiding management in de zorg en wil dit jaar graag beginnen met de pre-master bedrijfskunde in de zorg. Ik wil me meer gaan focussen op de bedrijfskundige kant. Daar wil ik meer ervaring in opdoen zodat ik het in de praktijk kan toepassen. Uiteindelijk hebben de bewoners daar profijt van. Daar doen we het voor!” Debbie vindt Kempenhaeghe een fijne werkgever waar veel mogelijk is. “Hier word je gemotiveerd om het beste uit jezelf te halen. Je krijgt verantwoordelijkheid en je gaat je daar vanzelf ook naar gedragen. Ik lever graag mijn bijdrage aan deze mooie organisatie.”