Perspectieven op onze woonzorg

Perspectief van de Cliëntenraad

De cliëntenraad heeft kennisgenomen van het online kwaliteitsrapport CEW over 2021 en heeft dit besproken in zijn vergadering van 9 mei 2022. De cliëntenraad spreekt zijn waardering uit voor de inhoud van het rapport met als thema inclusie en participatie. De verbinding tussen cliënten, medewerkers, vrijwilligers, andere betrokkenen èn care en cure komt goed tot uiting. De raad geeft ook complimenten voor de mooie vormgeving. Cliëntenraad Kempenhaeghe

Reactie VAR en vakgroep activiteitenbegeleiding

Het kwaliteitsrapport van CEW ziet er professioneel en creatief uit, geven de VAR en Vakgroep activiteitenbegeleiding aan. De vakgroep AB vindt het een overzichtelijk rapport. De VAR benoemt dat er vanuit meerdere perspectieven wordt gekeken en het een mooi beeld geeft over verschillende thema’s. De vakgroep activiteitenbegeleiding benoemt dat er meer aandacht mag zijn voor de mogelijkheid om dagbesteding af te nemen van Kempenhaeghe, terwijl iemand nog thuis woont, mensen blijven immers zo lang mogelijk thuis wonen.

Reactie ondernemingsraad

Ook het afgelopen jaar had corona nog impact binnen CEW. Het is mooi te lezen hoe er is gezorgd voor een verbinding tussen de cliënten en hun familie; hoe de verschillende disciplines met elkaar samenwerken en naar oplossingen hebben gekeken. Ook mooi te lezen is hoe de integratie binnen de woonwijk Kloostervelden met zijn nieuwe bewoners verder vorm krijgt en de mogelijkheden die dat biedt. Datzelfde geldt voor het nieuwbouwproject in Someren en hoe men daar de verbinding heeft gezocht met de nieuwe wijk. Het is weer een omvangrijk rapport, maar prettig om te lezen. Vooral de persoonlijke verhalen maken het rapport bijzonder en spreken aan. De ondernemingsraad ziet de tips van de vorige keer duidelijk terug in het rapport. Het is prettig om te lezen hoe men binnen CEW volop bezig is met innovatie en het kunnen blijven leveren van goede, kwalitatieve zorg aan onze cliënten. Al met al een kwaliteitsrapport om trots op te zijn. Ondernemingsraad Kempenhaeghe