Bronnen

  • Ervaringen cliënten en cliëntvertegenwoordigers uit interviews, gesprekken, overleg Cliëntenraad
  • Ervaringen medewerkers van Kempenhaeghe: interviews, gesprekken, schriftelijke bijdragen, overlegvormen, teamreflecties,
  • Raadpleging diverse stakeholders
  • Kwaliteitsrapport 2020
  • Beleidsnotities, protocollen, procedures, rapporten en overige informatiebronnen Kempenhaeghe op diverse onderwerpen
  • Jaarplan CEW 2021
  • Strategische nota Kempenhaeghe 2020-2024
  • Jaarverslag commissie Veilig Incidenten Melden
  • Website Kempenhaeghe, cliëntenwebsite CEW
  • Externe bronnen (zoals Vernet i.v.m. verzuimcijfers)

Colofon

Redactie: drs. Tanja van Dun, directiesecretaris Centrum voor Epilepsiewoonzorg, drs. Mirjam Brennand, strategisch communicatieadviseur Kempenhaeghe, Carolien Bakx, communicatiemedewerker Kempenhaeghe, Leonie Vink, Words, etcetera. Ontwerp en opmaak Rob de Wit, DWMC Beeldmateriaal: Serge Hagemeier Henk Pluijm